JOBS

We are hiring only for our site in Cheb, Czech Republic!

Hledáme další spolupracovníky

Na našich stránkách (viz menu podle kategorií) najdete naše aktuální nabídky zaměstnání. Nabízíme atraktivní zaměstnání ve férově a bez velkých hierarchií vedené rodinné, rychle rostoucí mezinárodně činné firmě. Neustále hledáme kvalifikované, angažované a otevřené lidi, kteří by náš tým posílili a obohatili. 

Na rozdíl od některých velkých firem zde vědomě nedefinujeme přesný rastr náročných formálních požadavků, jejichž kompletní splnění jako zaměstnavatel očekáváme. Naše praxe a firemní kultura je spíše taková, že se noví lidé postupně zapojují podle svých schopností, podle nich si najdou svoje uplatnění a rostou s úkoly a projekty, na kterých pracují. Samozřejmě to neznamená, že kvalifikace, angažovanost, motivace, loajalita, jazykové znalosti, schopnost plus ochota se stále učit nové věci a další pozitivní lidské vlastnosti jsou pro nás nedůležité, naopak.

Úspěch naší relativně přehledné firmy (zhruba 50 zaměstnanců) je těsně spjatý s osobním nasazením a aktivním příspěvkem každého jednotlivce. Nepotřebujeme lidi, kteří se jenom takzvaně vezou a ještě méně takové, kteří brzdí.

Všechna místa jsou vhodná pro ženy i pro muže a některé činnosti i pro osoby s handicapem, i když to není v textu všude výslovně uvedeno.

Pokud se o některé z uvedených pracovních příležitostí zajímáte, pošlete prosím smysluplný text (a dle možnosti obvyklé podklady - životopis, vysvědčení, diplomy atd. v digitální formě, jako PDF, nikoli ve formátu Word!), svojí představu o výdělku a nejbližší možný nástupní termín na mailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo poštou na adresu firmy.

Na základě těchto podkladů provádíme předběžné posouzení a vhodné kandidáty zveme na osobní rozhovor.

Veškeré poskytnuté osobní údaje se společnost BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o. zavazuje využívat výhradně za účelem Vašeho pracovního uplatnění v naší společnosti, uchovávat je a chránit je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnání cizinců, občanů EU a jiných zemí: Jak mohou dosvědčit naši zaměstnanci z jiných zemí, národnost pro nás není rozhodující kritérium a při vážném zájmu a odpovídající kvalifikaci a motivaci rádi pomůžeme s jednáními na příslušných úřadech.

Prosíme netelefonovat a bez sjednaného termínu nechodit osobně !