PRESS RELEASES

Cheb, 04.04.2019

Projekt POVEZ II pomáhá vzdělávat technické profese

Nejen v Karlovarském kraji řeší v současné době firmy nedostatek zaměstnanců a především nedostatek odborníků v technických profesích. Výrobce elektroniky, společnost BONNEL TECHNOLOGIE, jako malá rodinná firma klade důraz na stabilizaci techniků ve svých řadách. Proto se firma rozhodla využít pro rozšíření kvalifikace v oboru elektro právě projekt POVEZ II.

MPSV o projektu POVEZ II: "Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců."
Zdroj: https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Ing. Jan Bonn, jednatel společnosti, doplňuje:

"Na našich zaměstnancích nám záleží. Dobré vztahy, pracovní prostředí, zajímavé mezinárodní projekty v oblasti elektroniky a mechatroniky jsou jen několika faktory, které jsou pro zaměstnance důležité. Chceme-li jako výrobce řídících jednotek a zamykacích technologií zůstat neustále na špici, pak musíme znalosti a dovednosti našich lidí dále prohlubovat. Projekt POVEZ II nám umožní proškolit specifickou pozici revizního technika kategorie E2A. Tento se po složení odborných zkoušek může do budoucna stát interním lektorem a předávat své znalosti v týmu Výroby dalším spolupracovníkům.
Některé menší firmy si mohou být dobře vědomy nedostatečných profesních znalostí personálu, ale obtížně na ně ve svých rozpočtech vyčleňují finanční prostředky. Díky projektu POVEZ II mají zejména malé podniky situaci v tolik potřebném odborném vzdělávání zaměstnanců usnadněnu. Tento projekt vítáme. Do budoucna zvažujeme uplatnění pro odborné jazykové kurzy. Při komunikaci se zahraničními zákazníky se prostě například bez anglického jazyka neobejdete. Navíc IT a vývoj jsou oblasti, kde angličtina také dominuje."

S přípravou a zpracováním projektu dle slov BONNEL TECHNOLOGIE si určitě i malé firmy poradí, a to v úzké spolupráci s úřady práce v daném okrese a kraji.

Co projekt přinese? Kompletní úhradu náhradů na kurzovné a 85% úhradu mzdových nákladů. BONNEL TECHNOLOGIE doporučuje předem prostudovat podmínky, které POVEZ II stanovuje a vyhodnotit je pro konkrétní kurz a pracovníky. Tolik doporučení z praxe v Chebu.

BONNEL TECHNOLOGIE investing into IoT education

Cheb, 19.11.2018

BONNEL TECHNOLOGIE, a Czech company, which develops and manufactures control units for decentralized sewage treatment plants worldwide, has been following the present trends in IoT and smart technologies. It is absolutely necessary for the Czech producer, which supplies smart solutions starting from control units, smart apps and telemetry systems, to invest into the employees´ education. In the mid November, BONNEL firmware and embedded software developers used the opportunity to participate in the training "Motor / engine control", held by STMicroelectronics in Prague. Top application engineers of this company were lecturers for the theoretical and practical parts of the training. BONNEL TECHNOLOGIE shall apply this knowledge in new IoT control units and in its product portfolio. More about customized development provided by BONNEL TECHNOLOGIE can be found at www.bonnel.eu

STMicroelectronics is a world leader in the solutions for semi-conductors. The company headquartered in Switzerland supplies solutions for Smart Driving and IoT. STM employs 7,400 people in Research and Development and about 45,500 employees worldwide. Read more at www.st.com

More about customized development provided by BONNEL TECHNOLOGIE can be found at our homepage.

Bavorsko-česká burza firem v Klatovech – úspěšný networking pro BONNEL TECHNOLOGIE

Cheb, 26.10.2018

Inovace v elektrotechnice, strojírenství a IT neznají hranice.

O tom se přesvědčila také chebská společnost BONNEL TECHNOLOGIE na 2.Bavorsko-české burze, která se uskutečnila 25.října v Klatovech.

Více než 25 let zkušeností v oboru elektrotechniky a současnou specializaci na technologie pro smart home představil na akci stávajícím i novým partnerům Ing. Jan Bonn, jednatel společnosti, v praktických ukázkách. Chebský výrobce vsadil na burzu firem jako na další networkingovou platformu, v rámci které si lze s dalšími experty v oboru vyměnit cenné zkušenosti a získat nové kontakty.

Chytrá řešení v oblasti zamykací techniky pro menší domy, velké obytné domy a komplexy dnes odrážejí trend ovládat vše z jednoho bodu – přes smart phone.

Jan Bonn říká: „Náš stabilní, tradiční systém LOKAJ umožňuje bezkontaktní přístup a protože nepoužívá baterie, je pro uživatele opravdu pohodlný a bezúdržbový. Pro naše zákazníky zejména na západ od České republiky, ale i u nás doma dodáváme systém na bezkontaktní transpondérové bázi. Je předkonfigurován a tudíž při instalaci nevyžaduje žádný další zásah.

Mimo jiné také již několik let dodáváme pohony pro dveřní systémy pro renomované výrobce v Německu. Tento segment zamykací techniky klade velký důraz na bezpečnost, spolehlivost a vysokou kvalitu, a tu BONNEL TECHNOLOGIE pro zákazníky garantuje.“

Další oblastí, kde BONNEL TECHNOLOGIE nabízí výrazné ulehčení pro servisní firmy i provozovatele, jsou domácí čističky odpadních vod. Řídící jednotky k ČOV jako součást Vašeho chytrého domu lze ovládat pomocí chytré telemetrie a sledovat 24/7 provoz jedné nebo více ČOV najednou z pohodlí kanceláře.

 

Elektronika z produkce chebské firmy BONNEL TECHNOLOGIE zaujala v Řezně

Cheb, 25. 7. 2018

Ve středu 25. července se v Řezně (Regensburg) uskutečnilo setkání klastru Mechatronika, kterého se zúčastnily renomované české a německé firmy stejně jako několik startupů. Vývoj a výrobu elektroniky a mechatronických zařízení reprezentovala chebská firma BONNEL TECHNOLOGIE. Velký zájem vzbudily její elektronické zamykací systémy a řídící jednotky s IoT technologií pro domácí čistírny odpadních vod. Obojí je součástí vývojového a výrobního směru "chytrý dům" (smart home).

BONNEL TECHNOLOGIE se aktivně zapojuje do výměny zkušeností v oblasti vývoje embedded firmware a software a moderních výrobních technologií na obou stranách česko-německé hranice. Téměř 90 % produkce elektronických a mechatronických zařízení firma exportuje.

Jan Bonn, jednatel BONNEL TECHNOLOGIE, říká: "Díky účasti na mezinárodních akcích, jako je veletrh IFAT nebo právě setkání clusteru Mechatronika, máme jedinečnou příležitost poznat novinky v našem, velice rychle se rozvíjejícím oboru Elektronika. V Regensburgu nás potěšil zájem o bezdrátové zamykací technologie, ve kterých vidíme budoucnost pro jejich praktické využití, bezpečnost, jednoduchou instalaci, bezúdržbovost a možné napojení na chytré telefony v dalším kroku."

A Jan Bonn dodal: "Smart technologie významně také ovlivňují náš druhý hlavní segment – řídící jednotky pro domácí ČOV. Servisní firmy a majitelé mají díky telemetrii a chytrým aplikacím dokonalý přehled o fungování své čistírny. Pryč jsou doby, kdy jste museli k ČOV dojet a zjistit, co se tam vlastně stalo. Dnes Vaše čistírna komunikuje 24/7."

Setkání clusteru Mechatronika se v Řezně nabídlo výbornou přeshraniční platformu pro kontaktování nových partnerů, dodavatelů, zákazníků nebo vývojových kapacit. Akce se uskutečnila v moderním komplexu TechBase.

Více informací o BONNEL TECHNOLOGIE naleznete na: www.bonnel.eu