OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky společnosti BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o., Wolkerova 2304/38, Cheb 350 02 , Česká republika .
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit současné i potenciální zákazníky (subjekty údajů) s jejich právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
3. Společnost BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o. si váží důvěry svých zákazníků, se kterou nám své osobní údaje poskytují, a proto postupuje při zpracování osobních údajů dle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o., se sídlem Wolkerova 2304/38, Cheb 350 02; IČ: 18230407 (dále jen „Správce“). Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontaktní telefon: +420 354 435 927, webové stránky: www.bonnel.eu

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám zákazník sám poskytne, buď pouze za účelem zpracování konkrétní objednávky, registrací v e-shopu , nebo samostatným dobrovolným souhlasem.
A. Osobní údaje, které zpracováváme
Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail a informace o předchozích objednávkách.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy a email marketingu.
Abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a dodat vám vámi poptávané či objednané zboží, případně s vámi vést i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, adresa (fakturační i dodací liší-li se), IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail .
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy kupní, uzavřené mezi námi. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. Dalším oprávněním pro zpracovávání a uchovávání osobních údajů může být výslovný, dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který je možné kdykoliv odvolat, jak je uvedeno dále v bodu VI. Není-li dáno jinak, trvá výslovný souhlas 4 roky .
B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva, a povinnostem vyplývajících ze zákona, zpracováváme tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů
BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o. nevyužívá oprávněného zájmu a osobní údaje nad rámec kupní smlouvy zpracovává na základě výslovného souhlasu zákazníka (subjekt údajů).
D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a produktů. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.
E. Automaticky shromažďované údaje, které však nejsou osobními daty
Některé údaje přístupů k našim internetovým stránkám jsou automaticky shromažďovány a ukládány a jsou dále statisticky vyhodnocovány. Tyto však nelze přiřadit ke konkrétním osobám či subjektům. Jedná se následující údaje: používaný internetový prohlížeč a typ operačního systému, jméno domény a IP adresu, ze které přichází spojení, počet návštěv, doba setrvání na stránkách, prohlížené stránky, ap. Tyto informace používáme k účelu cíleného rozšiřování a zdokonalování obsahu našich internetových stránek.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá v konkrétní situaci zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.bonnel.eu

Toto znění je účinné od 21.5.2018