PRO MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

BonBloc® compact
Image is not available
Sequetrol® starter
Image is not available
Sequetrol® compact LCD
Image is not available
Sequetrol® advanced
Image is not available
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
 


  Galerie je namátkový a neúplný přehled produktů, kliknutím na obrázek se můžete dostat dále do příslušné oblasti.

---> PDF Download: BONNEL Catalog water treatment and processing (anglicky)

BONNEL vyrábí širokou škálu řídících jednotek, ventilů a příslušenství pro decentralizované čističky odpadních vod (ČOV).

BONNEL nabízí širokou škálu řídících jednotek, ventilů a příslušenství pro decentralizované čističky odpadních vod (ČOV).

Nabízíme více než standardní produkty, jako jsou běžné PLC, pouze adaptované pro čistírny odpadních vod.
Všechna BONNEL zařízení jsou vyvíjena se zohledněním zvláštních požadavků na čištění odpadních vod. Všechny naše produkty jsou výsledkem zpětné vazby našich zákazníků a dlouholetých zkušeností s vývojem, výrobou a dodávkami řídících jednotek a příslušenství pro ČOV do celého světa.

Některé technologie, které společnost BONNEL jako první vyvinula nebo optimalizovala, se staly průmyslovým standardem v malých a středně velkých ČOV. Zde uvádíme některá naše unikátní řešení:

  • Technologie lineárních krokových motorů pro tiché, energeticky úsporné a spolehlivé vícenásobné ventily
  • Měření hladiny vody v nádržích ČOV pomocí měření tlaku pro difuzor nebo vzduchové pumpy
  • Měření činného a jalového výkonu kompresoru pro monitorování tlaku a jeho funkce
  • Bezdrátový plovák pro hlídání hladiny bez baterií, který využívá energy harvesting

Proč pro ČOV používat řídící jednotky?

Výhody pro výrobce

Prokažte vůči zákazníkovi, případně úřadům, že vaše zařízení opravdu spolehlivě funguje, a to pomocí počítadel provozních hodin pro různé výstupy (agregáty), počítadlo poplachových hodin, monitorování tlaku / proudu, poplach pro výpadky sítě, připomenutí servisu a posléze také poplachové hlášení, pokud by servis nebyl včas proveden.

Konstruujte a stavte robustnější ČOV: Žádné ruční ventily, snadné přizpůsobení pro různé podmínky, smysluplná hlášení a poplachy.

Dodávejte atraktivnější ČOV: Řídící jednotka je vizitka pro Váš výrobek. Nabízejte volitelně také "cool" technologie, jako je dálkové sledování a hlášení stavu pomoci SMS a příslušné aplikace pro mobilní telefony.

Využívejte jednoduchý provoz a údržbu: Uživatelské programové menu, hlášení chybových stavů, snadné a objektivní nastavení parametrů, kratší údržba (manuální zpětný proplach není nutný).

Obecné informace o našich řídících jednotkách pro ČOV

Naše řídící jednotky jsou vyvíjeny a vyráběny v našem závodě v Chebu v České republice. Nabízíme individuální řešení, nikoliv velkoseriově vyráběné PLC (volně programovatelné řídící systémy). Pro každého zákazníka připravíme “řešení na míru”.

Všechny naše řídící jednotky pro ČOV jsou individuálně vyvinuté (hardware, firmware, software) a optimalizovány pro použití právě v decentralizovaných čistírnách odpadních vod. Jsou volně programovatelné, ale připravené pro mnoho zadání a funkcí, které se v rámci ČOV musí často řešit. Mimo jiné je implementováno měření hladiny vody v nádržích pomocí snímání tlaku při provzdušňování nebo tlaku pro mamutky (pumpy). Struktura menu je samozřejmě také individuálně programovatelná, ale bloky, jako je ruční provoz, počítadla provozních hodin a podobné, jsou předpřipravené a snadno a rychle realizovatelné.

BONNEL standardně implementuje programy podle požadavků výrobce ČOV. Jsme však schopni programovat také samostatně nebo upravit či rozšířit náš návrh pomocí námi bezplatně dodávaných grafických programovacích nástrojů.

Naše integrované ventilové jednotky jsou navrženy tak, aby nahrazovaly vícenásobné (obvykle čtyřnásobné pro SBR) elektromagnetické ventily. Používají spolehlivé krokové motory z automobilového průmyslu namísto elektromagnetů. Hlavními výhodami jsou nižší cena, integrované řešení, nehlučné zavírání a otevírání a úspora zhruba 10W během provozu, což představuje odhadem 1/7 celkové spotřeby energie ČOV dimenzované pro 4 osoby.

BONNEL - always one step ahead!